Om Noorgården

Noorgården

Noorgården Stöd och Konsult AB har funnits som jour- och familjehemsföretag sedan 2015. Vi har idag ramavtal med flera kommuner, och har utredda familjer som kan ta emot barn och ungdomar i behov av stöd och boende. Våra familjer finns i Stockholmsområdet, Mälardalen, västkusten, smålandskusten samt norra delarna av Sverige.


Vi arbetar med Socialstyrelsens framtagna utredningsmetod, BRA-fam. Våra utredare har utbildats inom nya Kälvestens utredningsmetod. Efter inledande kontakt med familjen så talar vi med familjen och berättar vad ett uppdrag som jour-/familjehem innebär. Utredningen utförs sedan i enlighet med bland annat metoderna som nyttjas i nya Kälvestens metod. Bland personalen finns det PRIDE utbildade som vid rekrytering gör den första bedömningen om familjers lämplighet att ta emot barn och ungdomar.


Verksamheten

Våra familjer har olika kulturella och språkliga erfarenheter och kompetenser. Familjerna har en stabil livssituation och investerar engagemang och tid. Gemensamt för alla familjerna är att de har en önskan om att hjälpa barn, ungdomar samt i vissa den biologiska familjen till en bättre fungerande vardag. Centralt för vår verksamhet är dessutom ett gott samarbete med Socialtjänsten.


Matchningen mellan barn och familjehem är mycket viktigt. De flesta av våra familjer har erfarenhet av att ta emot barn i sin familj, andra är nya som jour- och familjehem men har en önskan om att hjälpa till. Vi erbjuder även förstärkta jour- och familjehem, vilket innebär att en förälder är hemma på heltid. Läkarkompetens, psykoteraput, kontaktperson och omvårdnadspersonal finns att tillgå vid behov. Målgrupper

I företaget har vi familjer som är beredda att ta emot både akuta placeringar såväl som planerade placeringar. Vi har både jourhem och familjer som är beredda på mer långsiktiga åtaganden som familjehem. Det händer att jourhemsplaceringar där ungdomen och familjen fungerar bra tillsammans, även blir familjehem och barnet bor kvar i familjen en längre tid tills dess att den är redo att flytta till eget boende. Vi erbjuder även placeringsmöjligheter till förälder och barn oavsett placeringsorsak. Har de placerade upplevt hot- eller våld har vi adekvata resurser att hantera det. Vi har även kunskaper inom missbruk och barnskydd.

Exempel på målgrupper vi arbetar med:


  • Psykosocial problematik
  • Neuropsykiatrisk problematik (NPF diagnoser)
  • Missbruk
  • Hedersrelaterat våld
  • Skyddsplaceringar
  • Förälder och barnInom företaget finns följande språkliga kunskaper,

Föurtom Engelska och Svenska erhåller företaget kunskaper i Ryska, Persiska, Dari, Pashto(Afghanistan, Pakistan), Finska, Arabiska (olika dialekter), Uzbekiska, Kurdiska (Iraq), Kurdiska(Iran), Urdu, Franska, Somaliska, Turkmen, Swahili, Krio (Sierra Leone), Vietnamesiska.

__________________________________________

Noor Faiz M

VD

070- 329 29 29 92
noor.faiz@noorgarden.se

Oskarsvägen 4B, 141 32 Huddinge

Samir Mohammad

Administratör/IT

070-790 20 39
samir.mohammad@noorgarden.se

Oskarsvägen 4B, 141 32 Huddinge

Arja Roininen

Verksamhetschef

070- 080 95 53
arja.roininen@noorgarden.se

Oskarsvägen 4B, 141 32 Huddinge

__________________________________________

Sohaila Noory

FamiljehemskonsulentPlaceringsansvarig

070- 712 08 30 / 072 022 08 30
sohaila.noory@noorgarden.se

Oskarsvägen 4B, 141 32 Huddinge